Interne linkCounseling - FAQ

Consultaties

Individuele consultaties kunnen op maandagAvond, woensdagVM en vrijdagVM en VrijdagAvond. Je kan kiezen of je een consultatie wenst in de praktijk op de Sint-Jorislaan 111 3540 Herk-de-Stad of voor een ONLINE consultatie, maar steeds op afspraak! Je hebt hiervoor geen doorverwijzing van de huisarts of specialist nodig. Je kan telefonisch contact nemen op het nummer 0477 79 92 50.  Kom je op mijn antwoordapparaat terecht gelieve je naam en telefoonnummer in te spreken, ik bel je zo snel mogelijk terug. Vergeet niet je telefoonnummer in te spreken, anders kan ik je niet terugbellen. of je kan een afspraak maken via mail katelijne@fitenco.be . Doe dit wel minsens 1 dag op voorhand.


De eerste sessie (intake) is steeds een verkennend gesprek, waarin we samen een duidelijk beeld van je psychologische klachten of je rookprofiel proberen te krijgen. Daarna bespreken we samen de verschillende fases en het verloop van de begeleiding, rekening houdend met jouw verwachtingen. Indien je ervoor kiest om een begeleiding te starten, gaan we samen op weg.

De prijs voor een consultatie (intakegesprek/ intakegesprek ouders/counselingsessie) is 65€ per sessie.
Een huisbezoek is onder bepaalde omstandigheden mogelijk; de prijs hiervan is 75€ per sessie.
Kies je voor een ONLINE consultatie, dan is het belangrijk dat je een goede internetverbinding hebt en een rustige locatie voorziet, waarin je alleen aanwezig bent voor de duur van de sessie. Je ontvangt van mij een link waarop je kan klikken om deel te nemen. Elke ONLINE sessie wordt op voorhand betaald: 65€ per sessie. Het geld moet op de rekening KBC: BE68 7350 1086 8634 aanwezig zijn vooraleer een sessie kan starten.

De prijs voor een individuele rookstopbegeleiding:
Je betaalt enkel de persoonlijke bijdrage:
intakegesprek = 60 min
►  4 Euro/sessie met verhoogde tegemoetkoming of jonger dan 21.
►  30 Euro/sessie zonder verhoogde tegemoetkoming.
volgende 4 sessies = 45 min per sessie
►  3 Euro/sessie met verhoogde tegemoetkoming of jonger dan 21.
►  22,5 Euro/sessie zonder verhoogde tegemoetkoming.
Info en voorwaarden zie Rookstopbegeleiding.

Als je een intakeafspraak hebt vastgelegd, bezorg je mij je rijksregisternummer via mail  katelijne@fitenco.be, zodat ik kan nagaan op welke tegemoetkoming je recht hebt. 

Je kan betalen met de BC/payconiq APP

Hoeveel afspraken/sessies zijn er nodig?

een FACT sessie bestaat uit 5 fases, die op elkaar volgen.
hoeveel tijd er voor elke fase nodig is verschilt van persoon tot persoon; Sommige personen hebben iets meer tijds nodig in één bepaalde fase, de andere persoon heeft meer tijd nodig in een andere fase. 

FACT is niet iets dat je alleen binnen de muren van een counselingsessie doet. Het toepassen in je dagelijks leven, dat is waar het uiteindelijk om gaat! Er wordt dus een actieve werkhouding van jou verwacht, waarbij ook huiswerkopdrachten horen. 

​​​​​​​

Voor individuele rookstopbegeleiding is er een tussenkomst voorzien door de mutualiteit. Individuele rookstopsessies die terug betaald worden door de mutualiteit zijn beperkt tot 5 sessies inclusief het intakegesprek. Heb je na deze sessies 5 sessies nog nood aan extra begeleiding, dan kan dit tegen het normale tarief.

Hoelang duurt een sessie?

Een sessie duurt 60 minuten (behalve de rookstopsessies na het intakegesprek, deze sessies duren 45 minuten). Zorg dat je tijdig aanwezig bent, anders moet de afspraak ingekort worden.

Is een afspraak bindend?

Ja een afspraak is bindend. Zowel van mijn kant als van jouw kant is een actieve inzet en betrokkenheid nodig; anders kunnen we moeilijk samen iets bereiken. 
Je kan kosteloos een geplande sessie verplaatsen onder de volgende voorwaarden:

►  2 dagen voor de afspraak (via e-mail, telefoon of SMS)
►  of met een ziekenbriefje van je huisarts

Indien je een geplande sessie wil annuleren kan dit enkel na persoonlijk overleg via de telefoon (niet via SMS, mail of op het antwoordapparaat) .
Indien een annulering niet op deze manier gebeurt of als je later dan 2 dagen op voorhand verplaatst zonder doktersattest of niet komt opdagen dan zal er een consultatie van 45 euro aangerekend worden.

Vanaf welke leeftijd?

De doelgroep zijn volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar.

Wat is Counseling en wat is het verschil met Psychotherapie?

Counseling en psychotherapie zijn beiden vormen van persoonlijke begeleiding voor mensen met psychologische problemen. Het verschil tussen counseling en psychotherapie is gradueel:

  • Wanneer je milde psychologische problemen ervaart, hier in vast loopt, maar toch in staat bent je leven te leiden, kom je goed met counseling toe. Een counselor traint, ondersteunt en begeleidt mensen met psychologische problemen in hun dagelijks functioneren of helpt bij de preventie ervan; om zo de kwaliteit van leven te vergroten.  FACT-counseling richt zich vooral op "het hier en nu" en op het denken, voelen en doen.
  • Wanneer je niet goed in staat bent 'normaal' te functioneren omdat je psychologische problemen te zwaar zijn, is psychotherapie de aangewezen weg.

Pricvacy

 Is er een terugbetaling mogelijk?

Counselingsessies bij mij als klinisch psycholoog geven meestal geen recht op terugbetaling door het Riziv. In onderstaand document kan je de verschillende beweegredenen nalezen. Er zijn wel bepaalde mutualiteiten/verzekeringen die toch een terugbetaling voorzien voor hun klanten.
Voor de rookstopbegeleiding is er wel een terugbetaling voorzien en betaal jij enkel de persoonlijke bijdrage (meer info zie hierboven)​​​​​​​
Bestand

terugbetalingsregeling klinisch psychologen

Bestand Downloaden