Counseling & Coaching @ Fit &
CO

FIT & CO is een multidisciplinair gezondheidscentrum waar je zowel voor je fysieke gezondheid als voor je mentale gezondheid terecht kan.

Sporten verbetert je zelfbeeld, werkt even goed als antidepressiva bij lichte en matige depressies*,  helpt bij overgewicht en obesitas om je gewicht onder controle te krijgen en is een goede copingstrategie bij stress en angst. Regelmatig sporten, zonder extreme belasting, kan ook een middel zijn om beter om te gaan met chronische pijn.

Maar soms heb je extra ondersteuning en begeleiding nodig om je mentaal evenwicht terug te vinden, je psychologische flexibiliteit te vergroten en bewust, mindful dingen te doen (ACT) waardoor je het leven kan leiden waar JIJ voor kiest.

FIT & CO biedt hiervoor Counseling & Coaching sessies aan. Dit zijn kortdurende begeleidingen bij milde psychologische problemen of ongemakken  om je mentaal evenwicht terug te vinden, je psychologische flexibiliteit te vergroten en bewust, mindful dingen te doen (ACT**).
Voor meer info
klik hier.
Deze sessies worden begeleid door Katelijne Lauwers,  ACT-counselor/trainer, Gedragscounselor, Klinisch psycholoog, Doctor in de psychologie en erkend Tabakoloog.


Doelgroep:

Volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar.

 

* Exercise for depression, Cochrane Database Systematic Review 2013:9: CD00436 .

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

** ACT of Acceptance and Commitment Training is een nieuwe trainingsvorm binnen het gedragstherapeutisch kader. De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit door 6 vaardigheden aan te leren: HIER EN NU LEVEN, ACCEPTEREN, FLEXIBEL MET JEZELF OMGAAN, LOSKOMEN VAN NIET-HELPENDE GEDACHTEN, ONTDEKKEN WAT JEZELF BELANGRIJK VINDT EN DOEN WAT ER TOE DOET

Wat is Counseling en wat is Psychotherapie?

Counseling en Psychotherapie zijn beiden vormen van persoonlijke begeleiding voor mensen met psychische klachten of problemen. Het verschil tussen counseling en therapie is gradueel.

Wanneer je vast zit in iets en zonder hulp van buiten niet vooruit komt maar toch gewoon in staat bent je leven te leiden, kom je goed met counseling toe. De counselor traint, ondersteunt en begeleidt mensen die pychische klachten ervaren in hun dagelijks functioneren of helpt bij de preventie ervan. Een counselor brengt cliŽnten via specifieke methodieken geschikte psychologische vaardigheden bij om beter te functioneren in hun leven. Counseling richt zich vooral op het hier en nu en op het denken, voelen en doen.

Wanneer je niet goed in staat bent 'normaal' te functioneren omdat je psychische probleem te zwaar is, is psychotherapie de aangewezen weg. De therapeut structureert het proces, geeft feedback en adviezen, brengt tot inzichten, en pleegt interventies om je zelfsturing, genezingskracht, en het nemen van verantwoordelijkheid voor je leven te versterken. De therapeut is eerder probleemgericht en werkt zowel in het verleden als het heden en de toekomst.